دسته بندی نشده

خرید سه دستگاه برای بیمارستان امام حسین علیه السلام هریس از محل جذب اعتبار دو میلیارد و هفتصد میلیون تومانی توسط مهندس محرم زاده نماینده محترم شهرستان

فیبر نوری ، دستگاه امحا و تانکر اکسیژن که از نیازهای ضروری این بیمارستان بود با هزینه ای بالغ بر ۲ م...
به مردم کوپن الکترونیکی مرغ، تخم مرغ، روغن و پنیر داده می شود
قالیباف رئیس مجلس خبر داد: به مردم کوپن الکترونیکی مرغ، تخم مرغ، روغن و پنیر داده می شود...